Wszystkie wpisy, których autorem jest Wiktoria Czapska

1tż

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU Technik technologii żywności

Technik technologii żywności zajmuje się wytwarzaniem różnorodnych produktów spożywczych. Nadzoruje przebieg produkcji na stanowiskach pracy, od przyjęcia surowców do zakładu aż do uzyskania gotowych wyrobów. Do jego zadań należy również kontrola jakości surowców i półproduktów na każdym etapie procesu technologicznego. Istotnym zadaniem technika technologii żywności jest organizowanie i nadzorowanie pracy, aby przebiegała ona zgodnie z obowiązującymi normami

W TRAKCIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

wytwarzania produktów spożywczych
obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych
organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym
kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności
PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE
W zawodzie technik technologii żywności preferuje się:

wrażliwość estetyczną i smakową
dokładność
kreatywność – wyobraźnię, zdolności manualne
cierpliwość
umiejętność pracy w zespole
umiejętność utrzymania porządku i higieny w czasie wykonywania zadań zawodowych
zainteresowanie cukiernictwem, żywieniem i gastronomią, a także chemią, biologią, techniką oraz wiadomościami na temat różnych surowców, nowych technologii i maszyn
systematyczność