Wszystkie wpisy, których autorem jest lena

1tż

rolnictwo

Rolnictwo to dział gospodarki narodowej mający na celu uzyskanie produktów roślinnych i zwierzęcych w wyniku uprawy ziemi oraz hodowli zwierzą jest to bardzo ciekawy i ciężki zawód

Rolnictwo należy do sektorów gospodarki o największym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie w tym także możliwość działania szkodliwego. Unia Europejska podejmuje skoordynowane działania na rzecz ograniczenia szkodliwego wpływu rolnictwa poprzez integrację polityki rolnej i wiejskiej z polityką ekologiczną.

Jest działem gospodarki obejmującym: uprawę roślin użytkowych, chów zwierząt, W skład szeroko rozumianego rolnictwa wchodzi jeszcze rybołówstwo i leśnictwo.

Gospodarka dzieli się na 3 główne działy –rolnictwo przemysłu i usługi

produkcja rolna dzieli się ma :uprawa roślin np : zboża warzywa i owoce. Dzięki hodowli zwierzęcej mamy mięso, mleko, jaja, tłuszcze i wiele innych

Polskie rolnictwo słynie z produkcji zwierzęcej